AUTODIJAGNOSTIKA

POPRAVKA VOZILA DANAS JE NEZAMISLIVA BEZ VRHUNSKE DIJAGNOSTIKE

Koliko puta ste čuli ili se i sami uverili da vam je majstor poručio neispravan deo pa se naknadno ispostavilo da zamena
nije otklonila kvar iako ste se uverili da je dijagnostika pokazala neispravnost upravo naručenog dela!
Nisu svi dijagnostički alati isti kao što ni baš svi koji sebe zovu majstorima, nisu majstori.
Auto servis STRUJA 96 poseduje znanje, decenijsko iskustvo i najsavremenije
dijagnostičke alate koji štede vaše vreme i vaš novac.

Auto dijagnostika je …

Auto dijagnostika je kompjuterska detekcija kvara na vozilu. To je najprecizniji način uvida u tehničku ispravnost vozila. Današnja vozila nezamisliva su bez elektronskih sistema za nadzor i detekciju kvarova. Tehnološki napredak vozila, motora i elektronskih sistema toliko je progresivan da izostaje svaka mogućnost za klasičnim pristupom u pronalaženju i otklanjanju kvarova. Koja god vrsta kvara da se pojavi, elektronski sistem će informaciju o kvaru zapamtiti kao grešku koja će moći da bude identifikovana čim se uređaj za autodijagnostiku poveže sa vozilom. Ono što vi vidite je neko od vizuelnih upozorenja na vašoj instrument tabli koje govori o neispravnosti. Dalji koraci neizostavno vode ka dobrom dijagnostičkom servisu …

Kako suštinski funkcioniše auto dijagnostika?

Računar u vašem vozilu nadgleda rad većine mehaničkih i elektronskih sistema i komponenti na vozilu, prepoznaje kvarove o kojima vas obaveštava putem svetlosnog ili zvučnog signala na instrument tabli. Savremeni dijagnostički alati, prilikom povezivanja na vozilo, iz memorijske jedinice centralnog kompjutera u vozilu, čitaju greške na svim povezanim sistemima, poredeći ih sa predefinisanim, fabričkim podešavanjima. Dijagnostičkim alatima moguće je proveriti i pronaći kvarove na sistemima za paljenje i ubrzigavanje goriva na benzinskim, dizel, hibridnim motorima, na automatskim menjačima, na klima uređajima, svetlosnim grupama, multimedijalnim i navigacionim sistemima, kvarove na instrumentalnim tablama, u ABS sistemu, na vazdušnim jastucima i drugim bezbednosnim sistemima, kao i na većini drugih elektronskih komponenti i uređaja …

Postoji li razlika u dijagnostičkim alatima?

Univerzalnih dijagnostičkih alata je sve više i široko su dostupni korisnicima i vozačima. Ali, ne zavaravajte se. Današnji složeni elektronski sistemi u vozilima ne dopuštaju improvizaciju ili amaterizam. Profesionalni dijagnostički alati će pored pokazane greške, otvoriti i bazu podataka sa precizno zabeleženim greškama, izmerenim parametrima i kompletnom analitičkom putanjom do donošenja konačne i precizne dijagnoze kvara na vozilu. U bazi podataka zabeleženi su fabrički podaci o recimo, struji napajanja na senzoru, na kom pinu se meri signal, kakav treba da bude ispravan signal … Profesionalni dijagnostički alat takođe u svakom modulu otvara merni sistem svakog relevantnog parametra dok obični, amaterski dijagnostički alati, to ne mogu. Dijagnostički uređaji nam pokazuju greške i podatke kao što su npr. temperatura rashladne tečnosti, broj obrtaja, pređeni put, broj regeneracija, testiranje senzora, količinu ubrizganog goriva, zasićenost smeše, pritisak itd. Dijagnostički uređaji resetuju pređeni put od servisa, resetuju vrednosti nakon zamene Dpf filtera, Agr ventila, protokomera, map senzora, omogućavaju reset raznih jedinica i računara nakon pada napona (pa isti rade drugačije ili su ostali u modu štednje energije), kalibrišu senzore za ugao, daljinu, visinu, količinu i još mnogo toga …

Put od detekcije kvara do pravilne dijagnoze!

Put od detekcije kvara do pravilne dijagnoze mora sprovesti obučen i iskusan dijagnostičar sa profesionalnim alatom za dijagnostiku kvara. Recimo, vozilo je pregledano dijagnostičkim alatom i utvrđen je nepravilan rad na cilindru br. 3, dijagnostika beleži izostanak rada bobine br. 3, nakon toga otvara se baza podataka, proverava se napajanje na bobini br. 3, proverava se da li je ispravna instalacija između računara i bobine, ako je to u redu pristupa se merenju signala osciloskopom, idealno ako je četvorokanalni pa se isti „zakači“ na sva četiri cilindra u isto vreme, merenjem utvrđujemo da izostaje signal okidanja iz MOTORNOG RAČUNARA (ECU jedinice)… To je jedini ispravan put do rešenja kvara. Zamislite da umesto prethodno opisanog merenja, kupite i bobinu i svećice i instalaciju i na kraju te velike investicije i ogromnog gubitka vremena, niste rešili problem!?

Auto servis STRUJA 96 …

je servis u kome rade majstori. Nemojte gubiti novac i dragoceno vreme na loša rešenja. Decenijsko iskustvo i najsavremeniji profesionalni dijagnostički alati Auto servisu STRUJA 96 godinama daju kredibilitet da će put do rešenja za vaše vozilo biti uspešan. I ne zaboravite,.. ovo je vreme tehnologije! Vreme improvizacija je odavno iza nas. Dobro nam došli!