NAMENA AKUMULATORA

ODABIR AKUMULATORA ZAVISI OD NJEGOVE NAMENE

Namena većine akumulatora u svakodnevnoj upotrebi je startovanje vozila. Pored klasičnih akumulatora
postoje i akumulatori za specijalne namene čiji se parametri znatno razlikuju od akumulatora u putničkim vozilima.

Funkcionalnost i radni vek akumulatora svakako zavisi od pametnog i pravilnog izbora akumulatora.
Ovaj tekst pomoći će vam da napravite pravi izbor i odabir najpodesnijeg akumulatora za vaše vozilo …

NAMENA AKUMULATORA

Namena klasičnih, AGM i akumulatora zatvorenog tipa je ista. Služe za startovanje vozila. Razlika je u tehnologiji njihove izrade i njihovim parametrima.

Uobičajeni parametri akumulatora su:

  • Broj amper sati – primer: 70 Ah
    Ovaj parametar predstavlja intenzitet / jačinu struje koja se na određeno vreme isporučuje (Ah)
  • Startna snaga (amperaža) – primer: 1000 A
    To je struja (pokretačka snaga), koju akumulator preko anlasera prenosi na zamajac vozila i na taj način startuje motor. Po njoj se određuje koji je akumulator pogodan za vaše vozilo.

Pored klasičnih, postoje i akumulatori za specijalne namene koji nemaju veliku startnu snagu, već se koriste za snabdevanje određenih potrošača strujom duže vreme. Takvi akumulatori snabdevaju viljuškare, radne mašine, vozila za golf, kamere za video nadzor itd.

To su akumulatori običnog ili GEL tipa. Za razliku od startnih akumulatora, oni mogu da se prazne na 0V, a da pritom ne dođe do trajnog oštećenja. Kod startnih akumulatora, ukoliko dođe do pražnjenja ispod 10.8V, akumulator će biti trajno oštećen.

U zavisnosti od namene, ne treba mešati tipove, kao i njihovu primenu jer to može dovesti do skraćenja upotrebe roka akumulatora, ili njihove totalne nefunkcionalnosti.