VRSTE AKUMULATORA

OSNOVNE VRSTE AKUMULATORA U SVAKODNEVNOJ UPOTREBI

Akumulatori nemaju samo usku primenu kod vozila koja se koriste u svakodnevnoj upotrebi, već imaju i mnoge industrijske namene.
Ne postoji mašina koja za start motora ne koristi neku od električnih baterija.
Navešćemo zbog vašeg boljeg razumevanja osnovnu i uprošćenu podelu akumulatora koji su najčešće u upotrebi …

AKUMULATORI OTVORENOG TIPA

Akumulatori otvorenog tipa imaju klasične čepove (ventile) po čemu se prepoznaju i izdvajaju od drugih. Unutar njih se nalazi rastvor u tečnom obliku i olovne ćelije iz kojih se generiše neophodna struja tokom radnog veka akumulatora.

Neki proizvođači proizvode modele kod kojih su čepovi prekriveni zaštitnom plastikom, pa vam se može učiniti na prvi pogled da ih nema. Otvaranjem plastike, dolazi se do čepova.

AKUMULATORI ZATVORENOG TIPA

Akumulatori zatvorenog tipa nemaju čepove. Imaju svoj poklopac i kiselinu u sebi kao i prethodna vrsta. Razlika u odnosu na njih je ta što imaju poklopac u kome se elektrolit prilikom zagrevanja i rada kondenzuje i vraća nazad u tečnom obliku u akumulator, tako da kod njih nije potrebno dolivati vodu (niti je to moguće), kao kod prvog tipa.

Korisnici su često u zabludi da ovakav tip akumulatora ne zahteva nikakvo održavanje. Takav ne postoji. O svakom je potrebno brinuti i adekvatno ga održavati.

Većina akumulatora, kako bi se njihov radni vek i korišćenje produžilo, zahteva demontažu na određen broj meseci i njihovo postavljanje na punjač kako bi se dopunili. Nakon toga, nastavlja se sa njihovim korišćenjem.

AGM (Absorbent Glass Mat) AKUMULATORI

AGM (Absorbent Glass Mat) akumulatori spadaju, zajedno sa gelnim, u VRLA (Valve Regulated Lead Acid) baterije.

Ovaj tip akumulatora u sebi sadrži kiselinu koja nije u tečnom stanju već se nalazi u specifičnoj materiji sličnoj vati. Njihovim „mućkanjem“ ne čuje se kretanje elektrolita.

GEL AKUMULATORI

GEL akumulatori su druga vrsta VRLA (Valve Regulated Lead Acid) akumulatora. Ni u njima se ne oseća prisustvo elektrolita mućkanjem, zato što je elektolit na bazi silicijum-dioksida u obliku pudera.

Kao i AGM akumulatori ni oni ne traže (niti je moguće) bilo kakvo održavanje sem punjenja. Gel akumulatori mogu da rade u bilo kom položaju zbog svoje konstrukcije i da se prave za veoma male kapacitete čak do samo 1 Ah.

SUVI AKUMULATORI

Suvi akumulatori funkcionišu po principu razmene gasa i služe za specijalne namene, te se ne nalaze u širokoj upotrebi.

TRAKCIJSKI AKUMULATORI

Trakcijski akumulatori se koriste u industriji za viljuškare i druga dostavna vozila. Pored njih postoje i polutrakcijski akumulatori čija je namena za moderne skutere, za invalidska kolica, medicinske aparate, mašine za pranje podova itd.