PODRHTAVA VAM VOLAN PRILIKOM SKRETANJA AUTOMOBILA!?

ZAMENA, KALIBRACIJA, POPRAVKA SVIH VRSTA SENZORA UGLA VOLANA

Prvi znaci da je Senzor ugla volana za zamenu, a u zavisnosti od marke vozila,
su gašenje serva prilikom namotavanja volana ili skretanja u krivini, paljenje Dsc, paljenje ABSa,
podrhtavanje volana, nestabinost i netačnost volana prilikom skretanja itd.

AUTO SERVIS STRUJA 96 IMA REŠENJE ZA SKORO SVE TIPOVE SENZORA UGLA VOLANA KAO I STALNI LAGER ISTIH!

SENZORI UGLA VOLANA

ZAMENA, KALIBRACIJA, POPRAVKA SVIH VRSTA SENZORA UGLA VOLANA

Prvi znaci da je Senzor ugla volana za zamenu u zavisnosti od marke vozila su gašenje serva prilikom namotavanja volana ili skretanja u krivini, paljenje Dsc, paljenje ABSa, podrhtavanje volana, nestabinost i netačnost volana prilikom skretanja itd.

Auro servis STRUJA 96 ima na stanju veliki izbor senzora ugla volana za skoro sve vrste automobila.

Nakon zamene senzora ugla volana, isti je potrebno prijaviti na vozilo dijagnostičkom opremom, izvršiti kalibraciju krajnjih položaja volana i centralnog položaja. Servis poseduje najsavremeniji uređaj za senzore ugla volana koji kontroliše da li je dobar stari, postojeći senzor, kao i nakon zamene da li je senzor dobro kalibrisan i postavljen.

Standardne i uobičajene greške pri zameni senzora ugla volana su sledeće:

  • polovan, neispravan senzor ugla volana,
  • loš kvalitet novog senzora ugla volana,
  • pogrešno kalibrisan senzor ugla volana,
  • nepravilno kodiranje senzoraugla volana,
  • slomljen senzor ugla volana prilikom zamene,
  • oštećeno kućište u kome stoji senzor.

Auto servis STRUJA 96 ima rešenje za skoro sve tipove senzora ugla volana kao i stalni lager istih.