KAKO ODABRATI AKUMULATOR

PRAVILAN IZBOR AKUMULATORA

Uvek pre odabira akumulatora za vaše vozilo morate definisati njegovu namenu. Važno je znati i godište vozila.
Noviji automobili imaju više aktivnih potrošača pa su i zahtevi za upotrebom električne energije za novija vozila veći.
Kada vozilo nije u pokretu, takođe troši struju i pod naponom je. Mnogi sistemi u vozilu, recimo alarmna jedinica, centralna brava, računar,
GPS lokator, kamera itd., sve vreme troše električnu energiju te akumulator mora biti pravilno odabran, kako bi podržao sve pomenuto …

KAKO ODABRATI AKUMULATOR

Idealno bi bilo da poslušate savet našeg ovlašćenog servisera. Servis STRUJA 96 ima decenijsko iskustvo. Uvek znamo koji akumulator odgovara određenom tipu automobila. Naše preporuke su pouzdane i uvek tehnički obrazložene. Ipak, donosimo vam nekoliko osnovnih smernica kako sami da napravite razliku i donesete odluku o izboru najboljeg akumulatora za vaše vozilo.

Uvek bi trebalo postaviti pitanje namene akumulatora? Da li imate starije ili novije vozilo, šta sve imate od potrošača u vozilu itd. Kao i uvek, najbitnije je kupovati akumulator po preporuci proizvođača vozila.

Stariji modeli vozila ne sadrže veliku količinu elektronike i modernih sistema poput današnjih vozila. Akumulator se kod njih koristi isključivo za pokretanje vozila i održavanje osnovnih potrošača tokom vožnje (svetla, eventualno uređaj za reprodukciju muzike itd.). Kako nisu zahtevni, njih može da pokrene klasičan akumulator znatno niže startne snage (npr. 640 A) i 77 Ah.

Sa razvojem novih tehologija, moderna vozila su dobila mnogo veći broj aktivnih i pasivnih potrošača. Shodno tome, mora se odabrati akumulator koji odgovara tim potrebama. Potrošači kod savremenijih vozila nisu aktivni samo u toku vožnje gde potrošnja struje može biti za: centralni računar automobila, sisteme bezbednosti, multimedijalne uređaje, GPS navigaciju, grejanje sedišta, grejanje retrovizora itd.

Kada vozilo nije u pokretu, takođe troši struju i pod naponom je. Mnogi sistemi kao alarmna jedinica, centralna brava, računar, GPS lokator, kamera itd., sve vreme troše električnu energiju te akumulator mora biti pravilno odabran, kako bi podržao sve pomenuto. Stoga bi u ovom slučaju na primer, morali da iskoristimo akumulator zatvorenog tipa (zbog boljeg iskorišćenja elektrolita) od 77 Ah, startne snage 780 A. Znači, neophodna je veća startna struja. Pored pomenutog, kod ovakvih akumulatora premazi u ćelijima mogu biti posebnog kalcijumskog tipa, dok danas dolaze i još modernije varijante sa premazom od karbona. Karbon je mnogo bolji provodnik, a i mnogo bolje čuva električnu energiju.

Tehnologija i razvoj su napredovali još dalje, te se sada proizvode vozila sa start-stop sistemom, koji podrazumeva deaktivaciju motora u trenutcima kada vozilo nije u pokretu (stoji na semaforu itd.), te su proizvođači akumulatora ponovo stavljeni pred izazov da konstrukcijom akumulatora, odgovore i tom zahtevu, te je veoma bitno prilikom odabira, pronaći adekvatan model od određenog proizvođača. Često se događa greška da u vozilima koja nemaju ugrađen start-stop sistem pronalazimo akumulatore namenjene isključivo start-stop funkciji. Takav akumulator neće raditi ispravno jer ne postoji povratni signal centralne računarske jedinice da prekine punjenje akumulatora.

Nepravilnim odabirom akumulatora, bio on veće ili manje snage nego što je to potrebno, akumulator može biti trajno oštećen, a to ne spada u garanciju proizvođača. Ekspertizom i analizom akumulatora koji nije u ispravnom stanju, lako se može utvrditi razlog njegovog kvara, te se on samim tim ne može zameniti u garatnom roku, jer se nepravilan izbor i korišćenje ne mogu reklamirati.