TREPERI VAM POKAZIVAČ ILI NE POKAZUJE TAČNE PREĐENE KILOMETRE!?

SERVISNO KORIGOVANJE SVIH VRSTA KILOMETAR SATOVA

Auto servis STRUJA 96 ima kompletna i konačna rešenja
dijagnoze, popravke, programiranja i servisnog korigovanja
digitalnih kilometraža za sve tipove automobila i motora.

SERVISNO KORIGOVANJE SVIH MODULA U KOJIMA STOJI PREĐENA KILOMETRAŽA!

DIGITALNE KILOMETRAŽE

SERVISNO KORIGOVANJE SVIH MODULA U KOJIMA STOJI PREĐENA KILOMETRAŽA

Ne retko se dešava da imaoci vozila imaju problem sa treperenjem pokazivača kilometraže tj. kilometar satu. Sličan problem sreće se i na motociklima. Moguće je rešiti problem softverski bez zamene kilometar sata. U praksi srećemo i slučajeve kada se razlikuje ukupna pređena kilometraža u motornom računaru u odnosu na kilometražu koju pokazuje kilometar sat. Moguće je uparivanje kilometraža i eliminisanje nepravilnog pokazivanja pređene kilometraže.

Svaki automobil sa DSG menjačem ima ukupnu kilometražu koja se beleži u modulu istog. Takvu kilometražu moguće je dijagnostički proveriti.

Korecija kilometraže u motornim računarima jeste čitanje originalne kilometraže iz računara i njeno usklađivanje sa digitalnim pokazivačima. Dijagnostički možemo utvrditi svaku promenu i korekciju kilometraže.

Auto servis STRUJA 96 ima kompletna i konačna rešenja dijagnoze, popravke, programiranja i servisnog korigovanja digitalnih kilometraža za sve tipove automobila i motora.