METODE PODEŠAVANJA ČIPA

ČETIRI NAČINA ZA PODEŠAVANJE SOFTVERA AUTOMOBILA

Tokom podešavanja čipa, softverski parametri koji potiču iz upravljačke jedinice motorom, srca automobila,
bolje su koordinirani. Pre nego što se ovaj proces pokrene, softver prvo treba ukloniti iz ECU-a ili ga pročitati.
Softver se sada može čitati sa benzinskog ili dizel motora na sledeća četiri načina.

OBD PODEŠAVANJE ČIPA

PODEŠAVANJE OBDa – TEMELJ CHIPTUNINGA

Šta je ODB čip podešavanje?

OBD podešavanje čipa označava ‘On Board Diagnostics podešavanje čipa‘. Ovo je najjednostavniji i najčešće korišćeni način za čitanje softvera iz automobila na ECU-u. Tokom OBD podešavanja, Auto servis STRUJA96 povezuje opremu za čitanje softvera putem utikača na dijagnostički port automobila. Dijagnostički port takođe koristi vaš mehaničar u garaži tokom uobičajenih rutinskih provera ispravnosti automobila.

Koje su prednosti OBD podešavanja?

  • Podešavanje OBD čipa ne zahteva lemljenje u ECU pokretaču motora
  • Softver se lako i brzo instalira
  • Nakon podešavanja OBD-a, program motora može se lako vratiti u prvobitno stanje
  • Podešavanja nisu prepoznata u dijagnostičkim sistemima vozila

BDM PODEŠAVANJE ČIPA

NOVA GENERACIJA ECU-a, PUTNIH RAČUNARA, IMA PORT KOME SE
NE MOŽE PRISTUPITI DIREKTNO TJ. PREKO LINIJSKE KOMUNIKACIJE

Ponekad uopšte nema spoljne memorije i koristi se samo interna memorija procesora. Ova vrsta ECU-a ima BDM port (Background Debugging Mode). STRUJA96 u saradnji sa ATM može da čita softver potreban za podešavanje čipa preko ovog porta.

U nekim slučajevima se posebna veza mora spajati na BDM port. Nakon podešavanja, softver se preko ovog porta takođe vraća u ECU. ECU se pažljivo rastavlja iz automobila i pažljivo zamenjuje nadograđenim.

BOOTMOD CHIPTUNING

RAZLIČITI MODELI IMAJU DODATNU VEZNU SIGURNOST

Ova zaštita osigurava da OBD podešavanje nije jednostavno moguće bez prethodnog „otključavanja“ računara motora. To znači da rastavljamo računar, otključavamo ga i zatim flešujemo modifikovane podatke (osnovna polja) u memoriju računara. Zatim se novi softver upisuje preko starog.

EPROM PODEŠAVANJE ČIPA

U TOKU CHIPTUNINGA, ČITAJUĆI POSTOJEĆI SOFTVER, ECU JEDINICA MORA DA SE ODVOJI OD RAČUNARA

Jedan od čipova, poznat kao EPROM čip, sadrži softver za upravljanje motorom koji je potreban za optimizaciju. Da biste mogli pročitati ovaj čip, potrebno ga je prvo ukloniti sa putnog računara velikom preciznošću. Čip uklonjen iz ECU-a čita se sa drugog uređaja (možete ga videti na fotografiji) kako bi se proces optimizacije mogao pokrenuti.

Nakon optimizacije upravljanja motorom, čip se može lemiti na ploču i ECU se može ponovo uredno zatvoriti. Podešavanje čipa zahteva više rada, a metoda deluje komplikovanije, ali ne morate brinuti o bilo kakvim rizicima oštećenja. Podešavanje čipova je i ostaje siguran i pouzdan metod za čitanje softvera sa ECU-a.