IMALI STE UDES I AKTIVIRALI SU VAM SE AIRBAG-ovi!?

RESETOVANJE SVIH VRSTA AIRBAG CENTRALA NAKON AKTIVIRANJA

Prilikom svakog udesa vašeg automobila, aktiviraju se vazdušni jastuci a u Airbag centrali
ostaje softverski upisana greška „Crash code“ ili njen opis koji je moguće pročitati dijagnostičkim alatima.
Umesto skupe zamene računara Airbaga nudimo vam resetovanje iste na fabrička podešavanja za sve tipove automobila!

RESETOVANJE AIRBAG CENTRALE 10 (deset) PUTA JE JEFTINIJE OD KUPOVINE NOVE!

RESETOVANJA AIRBAG CENTRALE

BRISANJE KODOVA GREŠAKA BEZ ZAMENE AIRBAG RAČUNARA

Prilikom svakog udesa vašeg automobila, aktiviraju se vazdušni jastuci a u Airbag centrali ostaje softverski upisana greška „Crash code“ ili njen opis koji je moguće pročitati dijagnostičkim alatima. Umesto skupe zamene računara Airbagam nudimo vam resetovanje iste na fabrička podešavanja za sve tipove automobila!

Kod sa upisanom greškom, siguran je znak da je Vaš automobil imao udes a da su tom prilikom aktivirani airbag jastuci. U tom slučaju moguće je zameniti vazdušne jastuke novm ili polovnim ali skupa kupovina Airbag centrale nije neophodna i potrebna.

Savremenim dijagnostičkim alatima Auto servis STRUJA96 omogućava Vam vraćanje Airbag centrale na njena fabrička podešavanja. Nakon intervencije, nema poruke o grešci a Airbag centrala je potpuno ispravna.

Postoje slučajevi kada je Crach Airbag centrale moguće poništiti ili trajno obrisati nekim od dostupnih dijagnostičkih alata ali samo nakon zamene ispaljenih vazdušnih jastuka novim. Zamena Airbag centrale kupovinom nove je skupa a kupovina polovne nije sigurna i isplativa investicija zbog broja šasije koji svaka Airbag centrala ima a vezana je za auto na kome su ugrađeni vazdušni jastuci.

Resetovanje Airbag centrale najjeftinija je opcija i nudimo Vam je za sve automobilske brendove. Nakon čišćenja Crash Data iz Airbag centrale i nakon zamene ispaljenih vazdušnih jastuka, Vaše vozilo je ponovo ispravno a ponovno aktiviranje vazdušnih jastuka u slučaju udesa, osiguraće bezbednost putnika u vozilu.